Skip to content

Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Sve informacije na ovoj web stranici, pogotovo one vezane za specifična zdravstvena stanja, medicinsku njegu, prevenciju, homeopatski tretman, zdrave životne stilove, su predstavljene u svrhu informiranja. Ne smiju se smatrati potpunima ni dovoljnima jer ne pokrivaju sve bolesti i stanja ni njihov tretman. Navedene informacije ne mogu zamijeniti savjet vašeg liječnika ili drugog kvalificiranog terapeuta.

Svi korisnici su suglasni s činjenicom da osobno snose rizik u vezi s korištenjem sadržaja ove web stranice. Homeopatico, obrt za savjetovanje i autorica ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz korištenja ove stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove stranice.

Sadržaj ove stranice je autorsko djelo Maje Kurtović i zaštićeno je autorskim pravom. Ni jedan njezin dio se ne smije reproducirati, kopirati, preprodavati ili na bilo koji načini koristiti za komercijalnu upotrebu. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno korištenje materijala s ove stranice. Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Sadržaj se ne smije objavljivati ili distribuirati u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dogovora. Ukoliko želite širiti znanje o homeopatiji, pozivajući se na ovu web stranicu, kontaktirajte me na e-mail adresu kurtovic.maja@gmail.com.

Homeopatico, obrt za savjetovanje, poštuje privatnost korisnika i prikupljat će podatke o identitetu kao što su ime, prezime i mail adresa onda kada su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke će koristiti samo za stupanje u kontakt u svrhu informiranja. Podaci o korisnicima se neće prodavati niti prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.